Vouchers van Almelo Doe(t) mee

Met Almelo Doe(t) mee kunnen inwoners van Almelo actief worden als ze geen geld hebben om bijvoorbeeld lid te worden van een sportclub of vereniging. Zij zijn dan welkom bij Almelo Doe(t) mee.

Samen met onze vrijwilligers kiezen ze een activiteit die ze leuk vinden om te doen. Ze ontvangen vervolgens een voucher van Almelo Doe(t) mee en na inlevering kunnen ze meedoen met de gekozen activiteit. Meedoen geeft een positieve draai aan hun leven!

Dit kan Almelo Doet Mee aanbieden omdat we hiervoor door de gemeente Almelo worden gesubsidieerd. De gemeente stelt hierbij wel voorwaarden, deelnemers moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen (door middel van bewijs van inkomen) dat hun inkomen niet hoger is dan 115% van het bijstandsniveau. De gemeente subsidieert alleen het vouchersysteem (meermalige activiteiten, abonnementen), geen eenmalige activiteiten.

 

 

Stichting Vrienden van Almelo Doet Mee

Naast het uitdelen van vouchers willen we andere eenmalige activiteiten gaan ontwikkelen. Wij krijgen regelmatig de vraag of wij geen groepsactiviteiten kunnen organiseren voor mensen binnen onze doelgroep. Gedacht kan wordenaan activiteiten voor ouder met kind waarbij participeren centraal staat en waarook speciale aandacht is voor ouderen die geïsoleerd en teruggetrokken leven.Dit organiseren wij dan in overleg met andere betrokken partners.

Vaak zijn dit activiteiten die niet via het huidige Almelo Doet Mee vouchersysteem zijn te organiseren. Speciaal hiervoor willen wij een aparte stichting in het leven roepen “De vrienden van”. Binnen deze stichting kunnen dan gelden worden aangewend die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt.  

De gelden kunnen bestaan uit giften, legaten en sponsorbedragen. Op dit moment worden wij regelmatig benaderd voor dit soort gelden. De stichting moet compleet onafhankelijk kunnen opereren.

“De vrienden van” biedt Almelo Doet Mee de mogelijkheid dit breder te trekken middels eenmalige activiteiten. Hiermee vermijden wij ook dat geldstromen door elkaar heen lopen en over en weer worden gebruikt.

Openingstijden

ma t/m za 08:00 – 21:00
zo 10:00 – 18:00

Quick Links

© 2023 gemaakt door www.jesworryless.nl